Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak zlepšit úspěšnost podání?

27. 4. 2018

Individuální herní činnost podání má svá specifika. V dnešním článku se na podání, a především jeho úspěšnost, podíváme z trochu jiného pohledu.

image.php.jpg

Foto: Viktor Šulc

I. Definice podání

„Podání je odbití míče jednoruč do pole soupeře, kterým začíná každá rozehra. Cílem je narušit rozvinutí útoku soupeře.“ (Haník, Lehnert, 2004).

„Podání není pouhým zahájením hry, ale považujeme jej za první útočný úder družstva. Snažíme se jím získat přímý bod nebo soupeři znesnadnit jeho následný útok, například podáním na hráče, kterému tak můžeme útok znemožnit nebo alespoň ztížit." (Císař, 2005)

Buchtel (2005) uvádí: „Podání patří mezi individuální herní činnosti jednotlivce, plnící převážně úkoly útoku."

V definici podání se přikláním k Císařovi, ve vrcholovém volejbale je podání prvním útokem. Jeho kvalita jednoznačně ovlivňuje následnou obranu a založení protiútoku. Lze říci, že je to jeden z hlavních činitelů, které rozhodují o vítězství v zápase!

 

II. Porovnání rychlosti letu míče s jinými sporty

Za nejrychlejší úder je považována smeč čínského hráče badmintonu, kterému bylo v roce 2017 naměřeno 417 km/h. Sportem, který se badmintonu nejvíce přibližuje je golf, zde je největší naměřená rychlost 349 km/h. Třetím v pořadí je squash s rychlostí maximálně 283 km/h. Další sporty výrazně zaostávají: tenis podání 263 km/h, fotbal střela 211 km/h, baseballový odpal 187 km/h, hokejová střela 177 km/h, basebalová nadhoz 169 km/h, volejbal 132 km/h https://www.youtube.com/watch?v=7IPfS7QfkRg, házená 120 km/h, stolní tenis 116 km/h. Hodnoty se mírně liší podle různých zdrojů.

 

III. Rychlost reakce na letící míč, reakční čas oproti vizuálnímu podnětu

Schopnost rychle reagovat na rychlost podání je nezbytností pro správnou přihrávku. Doba reakce na vizuální podnět je okolo 0,18 m/s. Reakce na vizuální podnět je okolo 0,18 s. Reakční čas se skládá z doby, za kterou je hráč schopen zaznamenat signál, na kterém se podílí podnět a odpovědní reakce receptorů. Z časového úseku zpracování v centrální nervové soustavě, tzn. za jakou dobu provedou výslednou pohybovou odpověď svaly. Zde hraje důležitou roli koncentrace.

 

IV. Kvalita přihrávky v závislosti na rychlosti podání

Zde prezentuji výsledky diplomové práce na téma: „Vliv rychlosti a druhu podání na úspěšnost přihrávky na ME juniorů 2014“. Ve dvou tabulkách je uvedena úspěšnost přihrávky v závislosti na rychlosti podání.

„Jsme přesvědčeni, že kromě rychlosti je umístění faktor, který je také velice důležitý pro posouzení kvality podání a má významný vliv na kvalitu přihrávky“. (Bc. Petr Kadlec 2005)

Tab. 1 Úspěšnost přihrávky smečovaného podání v závislosti na rychlosti.
Pozn.: v prvním a druhém řádku se jedná o zkrácené servisy.

 

Tab. 2 Úspěšnost přihrávky plachtícího podání ve výskoku v závislosti na rychlosti.

 

V. Jak zlepšit úspěšnost podání?

Z výsledků diplomové práce je zcela jasně patrné, že jedním ze zásadních faktorů, který ovlivňují kvalitu přihrávky je rychlost podání.

Otázku jak zlepšit úspěšnost podání si kladu už nějakou dobu. Vím, že podání můžeme posunout rozvojem silových a rychlostních schopností hráčů, dále dle mého názoru lze kvalitu zlepšit technikou odrazu a zkrácením vzdálenosti mezi podávajícím a přihrávajícím hráčem.

Zde se jedná o poslední krok smečařského rozběhu, kterým je zakončen i rozběh na podání. Nejlépe podávající hráči v posledním kroku nevytáčejí chodidlo odrazové nohy pod úhlem, ale naopak došlapují kolmo na síť https://www.youtube.com/watch?v=In6Y_sB6Kg8. To jim umožňuje doskočit co nejdále do hřiště a zkrátit vzdálenost mezi podávajícím a přihrávajícím hráčem. Podobné techniky používají i hráči útočící ze zadních pozic. Dále přikládám dvě tabulky, první nám ukazuje času letu míče při podání a druhá výsledky měření podání v družstvu Volejbal Brno.

 

 

vzdálenost (m)

rychlost

km/h

m/s

20

19,5

19

18,5

18

17,5

17

16,5

16

15,5

15

14,5

14

13,5

13

80

22,2

0,90

0,88

0,86

0,83

0,81

0,79

0,77

0,74

0,72

0,70

0,68

0,65

0,63

0,61

0,59

85

23,6

0,85

0,83

0,80

0,78

0,76

0,74

0,72

0,70

0,68

0,66

0,64

0,61

0,59

0,57

0,55

90

25

0,80

0,78

0,76

0,74

0,72

0,70

0,68

0,66

0,64

0,62

0,60

0,58

0,56

0,54

0,52

95

26,4

0,76

0,74

0,72

0,70

0,68

0,66

0,64

0,63

0,61

0,59

0,57

0,55

0,53

0,51

0,49

100

27,8

0,72

0,70

0,68

0,67

0,65

0,63

0,61

0,59

0,58

0,56

0,54

0,52

0,50

0,49

0,47

105

29,2

0,69

0,67

0,65

0,63

0,62

0,60

0,58

0,57

0,55

0,53

0,51

0,50

0,48

0,46

0,45

110

30,6

0,65

0,64

0,62

0,61

0,59

0,57

0,56

0,54

0,52

0,51

0,49

0,47

0,46

0,44

0,43

115

31,9

0,63

0,61

0,59

0,58

0,56

0,55

0,53

0,52

0,50

0,49

0,47

0,45

0,44

0,42

0,41

120

33,3

0,60

0,59

0,57

0,56

0,54

0,53

0,51

0,50

0,48

0,47

0,45

0,44

0,42

0,41

0,39

125

34,7

0,58

0,56

0,55

0,53

0,52

0,50

0,49

0,48

0,46

0,45

0,43

0,42

0,40

0,39

0,37

130

36,1

0,55

0,54

0,53

0,51

0,50

0,48

0,47

0,46

0,44

0,43

0,42

0,40

0,39

0,37

0,36

 Tab. 3 Čas letu míče, hodnoty v tabulce jsou uvedeny v sekundách

jméno

maximální rychlost úspěšného   servisu

průměrná rychlost úspěšného   servisu

vzdálenost místa dopadu od   základní čáry

Okosanovič

113 km/h

96,64 km/h

144 cm

Boula

107 km/h

90,15 km/h

172 cm

Stanislav

106 km/h

93,39 km/h

203 cm

Hrazdira

103 km/h

86,42 km/h

174 cm

Pražák

104 km/h

83,49 km/h

143 cm

Klapal

104 km/h

84,40 km/h

107 cm

Římal

98 km/h

84,35 km/h

166 cm

Jakubec

98 km/h

86,78 km/h

135 cm

Tab. 4A Výsledky měření smečovaného podání Volejbal Brno 2017/18

jméno

maximální rychlost úspěšného   servisu

průměrná rychlost úspěšného   servisu

vzdálenost místa dopadu od   základní čáry

Handlíř

66 km/h

57,60 km/h

104 cm

Mendoza

65 km/h

56,08 km/h

40 cm

Pospíchal

64 km/h

58,16 km/h

30 cm

Červinka

61 km/h

52,77 km/h

131 cm

Tab. 4B Výsledky měření plachtícího podání ve výskoku Volejbal Brno 2017/18

 

VI.  Závěr

Úspěšnost podání je možné zlepšit nejen větší rychlostí, ale i zkrácením vzdálenosti mezi přihrávajícím a podávajícím hráčem a to zkrátit dobu letu míče!!!

Např.: při průměrném podání Bouly, které dosahuje rychlosti 90 km/h a vzdálenosti mezi ním a přijímajícím hráčem, která je v průměru 15 m. Je zde celková doba letu míče 0,6 s, když od tohoto času odečteme reakční čas hráče 0,18, tak zbývá na úpravu pohybu přihrávajícího hráče 0,42 s.

 

Autoři: Mgr. Ondřej Marek a Mgr. Jiří Petrů

 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář